Të nderuar abonentë të Digitalb!

Në datë 29 Tetor, ora 11:00, do të behen disa ndryshime në parametrat e transmetimit. Në mënyrë që të mos keni asnjë problem në marrjen e të gjitha kanaleve pas ndryshimeve, duhet të fikni dhe të ndizni sërish dekoderin me telekomandë.

Digitalb behet sponsor i pergjithshem i Kombetares.

Për abonentët e Digitalb

Evente në Digitalb

Publicitet

  • Plus

PARTNERËT DHE DISTRIBUTORËT KRYESORË

  • Abcom
  • Ipko
  • UnionNet
  • Easypay
  • MPay