Sektori i projekteve të prodhimeve artistike

Kategoritë dhe gjinitë

Për të ndihmuar në plotësimin me sukses të aplikimit tuaj, SPPA ofron ndarjen e mëposhtme për të përcaktuar më specifikisht kategorinë, nënkategorinë dhe gjininë në të cilën bën pjesë projekti që do të paraqisni.

Kategori, gjini, programe në DigitAlb (Përcaktimet e mëposhtme synojnë njësimin e specifikimit të kategorive dhe gjinive programore në formularët e aplikimit dhe leximin e tyre nga SPPA)

 1. Kategoria - Dokumentar
  1. Nënkategoria – Reportazh / Dokument / Dokufiction / Kronikal
  2. Gjinia
   1. Historik
   2. Shkencor
   3. Biografik
   4. Social
   5. Gjeografik
   6. Turistik
   7. Sportiv
   8. Aventurë
   9. Për fëmijë
   10. I kombinuar (specifiko)
   11. Tjetër (specifiko)
 2. Kategoria - Emision televiziv
  1. Nënkategoria – Për fëmijë / Për të rritur / Për të gjitha moshat
  2. Gjinia
   1. Informativ
   2. Edukativ
   3. Zbavitës
   4. Interier (studio)
   5. Eksterier
   6. I kombinuar (specifiko)
   7. Tjetër (specifiko)
 3. Kategoria – Spektakël
  1. Nënkategoria – Për fëmijë / Për të rritur / Për të gjitha moshat
  2. Gjinia
   1. Muzikor
   2. Festival
   3. Mbrëmje Gala
   4. Mode
   5. Zbavitës
   6. Reality show
   7. Game show
   8. Alternativ
   9. Skenë
   10. Studio
   11. Eksterier
   12. Tjetër (specifiko)
 4. Kategoria - Teatër në skenë dhe në ekran
  1. Nënkategoria – Për fëmijë / Për të rritur / Për të gjitha moshat
  2. Gjinia
   1. Dramë
   2. Komedi
   3. Alternativ
   4. Dance
   5. Operistik
   6. Cirk
   7. Magic show
 5. Kategoria – Film
  1. Nënkategoria – I gjatë - I shkurtër - me seri
  2. Gjinia
   1. Artistik (dramë, komedi, aksion, triller…)
   2. Televiziv (dramë, komedi, aksion, triller…)
   3. Telenovelë (dramë, komedi, aksion, triller…)
   4. Teledramë (dramë, komedi, aksion, triller…)
   5. Sit com f. Animacion (dramë, komedi, aksion triller…)
   6. Për fëmijë ( dramë, komedi, aksion triller…)
   7. Tjetër (specifiko)