By redaktues_tm

“Musica per Emergency” është një program ndihme në Itali për vendet e prekura nga lufta. Rreth 20 vjet nga “Il Me Shume