DigitAlb, njofton të gjithë abonentët, partnerët dhe bashkëpunëtorët se me datë 17.01.2019, administrimi i përgjithshëm i kompanisë ka pësuar ndryshime organizative.

 

Nëpërmjet këtij njoftimi, Kompania DigitAlb qartëson se ky ndryshim strukturor ka për qëllim përmirësime organizative në kompani.

 

DigitAlb përgënjeshtron të gjitha komunikimet jozyrtare të publikuara në disa media dhe garanton vijueshmërinë e suksesshme te aktivitetit të kompanisë, duke ruajtur stabilitetin e përditshëm operacional e financiar në treg.

 

DigitAlb

Platforma Televizive e të Gjithë Shqiptarëve