Popcorn

KANALI GOLD, shihet FALAS vetëm në Kategorinë GOLD të POPCORN

Shtyp butonin VOD në telekomandën e flyBOX, -Hyni në: VOD –Internet ose VOD – Hard Disk,-Gjeni Kategorinë GOLD, -Zgjidhni filmin që doni të shihni, -Nëse kërkon kod PIN për marrje me qera, shtypni 0000, e më pas OK

Lidhja e flyBOX me internet

Lidhja e flyBOX me internet mund të bëhet nëpërmjet Wifi ,ose nëpërmjet lidhjes me kabëll.


Nëse ju është shfaqur në ekran një tabelë që ju lajmëron se dekoderi nuk është i lidhur me internet:

-Shtyp “Konfiguro rrjetin”. Shtyp “lidhje me tel”, nëse e keni të lidhur flyBOX me kabëll, ose “lidhje pa tel” nëse është i lidhur me wifi. Gjeni rrjetin tuaj wifi. Fusni password. Më pas shtypni “u krye”. Nëse lidhja me serverin është OK, ju e keni dekoderin te lidhur me internet.

      

Nëse nuk keni internet në shtëpi shtypni “ignore”

Lidhja e internetit mund te bëhet edhe nëpërmjet Menu e Flybox / Konfigurimet / Parametrat e sistemit / Parametrat e rrjetit, Zgjidhni mënyrën e lidhjes me rrjetin. Nëse e lidhni me Wifi, tek Parametrat e Wifi, Zgjidhni Rrjetin tuaj personal. Fusni password e Wifi. Me pas Testoni Internetin tek Konfigurimet, si dhe lidhjen me MW. Pasi ato të jenë OK, flyBOX juaj është i lidhur me internet.

   

Çfarë përmban Katalogu i POPCORN.


 

Kategoritë e POPCORN janë të shumëllojshme.

 

  • Historiku
  • Prurjet e Fundit
  • GOLD
  • Shqip
  • Kinema
  • Seriale
  • Dokumentarë dhe Argëtim
  • Sport
  • Produksione nga Kosova

Në secilën nga Kategoritë ka Nënkategori ku ju orjentoheni për shijet që preferoni.

 

Ju mund të shihni çfarëdo eventi në çdo kohë që dëshironi. Programin mund ta ndaloni apo ta luani sërish aty ku e keni lënë. Ta ktheni nga e para, apo ta shtyni sa të doni, njëlloj si një DVD.

 

Të gjitha programet në POPCORN janë të një cilësie shumë të mirë audiovizuale si dhe janë të përkthyera e të titruara në gjuhën shqipe.

PUSH VOD me Hard Disk.


Nese nuk keni internet ne shtepi, Lidhja e Hard Disk të DigitAlb me flyBOX, bën të mundur gjithashtu që të aksesoni shërbimin POPCORN nëpermjet Push VOD. Në Hard Disk hidhen nga DIGITALB, mbi 1000 Evente të ndryshme në vit.

Hard disk, ju mundëson shërbime të tjera ekstra:

TIMESHIFT – Bën “pause” një program të caktuar që jeni duke e parë dhe nuk doni ta humbisni nëse shkëputeni nga TV juaj. Më pas vijoni ta shihni atje ku e latë, duke shtypur  butonin “Play” në telekomandë.

 

PVR –  Rregjistroni dhe ruani në memorjen e Hard Disk, një program që jeni duke e parë. Ose prenotoni një rregjistrim të një programi që do të jetë në avancë, nëpërmjet Guidës së Programeve.

Programet e rregjistruara mund të qëndrojnë në Hard Disk, për sa kohë që të dëshironi. Ato edhe mund t’i fshini lehtësisht.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

WordPress Lightbox Plugin